PLAYA DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA (VALENCIA)

NORMATIVA ACAMPADA

1. La zona d’acampada del festival OCTOPUS FESTIVAL 2022 és un espai de convivència i descans. Des de l’organització treballem perquè tots els serveis funcionin de manera correcta per la teva comoditat i el bon desenvolupament de la zona.

2. Et demanem paciència, col·laboració i que informes dels problemes que trobis. Et demanem així mateix que participis en el bon desenvolupament de la zona d’acampada, complint les normes generals d’acampada que aquí et comentem:

3. L’edat mínima per a l’entrada a la zona d’acampada és de 18 anys, a l’entrada de la zona d’acampada és obligada aportar el DNI o document similar.

4. A la zona destinada per l’acampada, estarà totalment prohibit l’ús de tendes de campanya individuals. El mínim permès per botiga serà de 2 persones.

5. No es permet l’ús de tendes de campanya de major capacitat que el nombre d’ocupants de la mateixa. Per exemple, no es podrà muntar una tenda de campanya de 6/8 persones i que només sigui utilitzada per 2/4 persones.

6. Els assistents hauran de seguir les indicacions del personal per ocupar l’espai de la zona d’acampada. Les parcel·les seran designades a l’entrar a la zona d’acampada, aquestes són de 25 metres quadrats per a 6 persones cada parcel·la.

7. Només és possible acampar amb tendes de campanya, estant totalment prohibit l’accés de qualsevol vehicle.

8. No es podran muntar “pèrgoles”, tendals, lones, carpes o altres elements que suposin una extensió horitzontal o vertical a l’espai de la tenda de campanya.

9. Podràs accedir amb cadires i alguna taula petita, sempre ocupant l’espai que el personal de l’organització us delimiti quan arribeu.

10. Tot i que la zona d’acampada ja disposa d’ombres, podeu portar-vos el vostre propi tendal però únicament podreu col·locar-si aquesta zona no disposa d’ell, (NO ES POT ACCEDIR AMB SOMBRILLAS), i sempre complint les ordres del personal de l’organització i respectant els passadissos d’evacuació, les sortides d’emergència i / o accés a les parcel·les. L’incompliment d’aquest punt serà motiu d’expulsió.

11. No es permetrà la reserva d’espai per a possibles amics que arribaran en un altre moment.

12. L’incompliment d’aquests punts serà motiu d’expulsió i en cap cas es reemborsarà l’import de l’entrada.

13. Cada botiga només pot ocupar l’espai marcat pel personal de l’organització i no un altre, quedant expressament prohibit instal·lar-se als passadissos d’evacuació i / o accés a les parcel·les. L’incompliment d’aquest punt serà motiu immediat d’expulsió de la zona d’acampada i de l’esdeveniment.

14. Els vials principals, secundaris, el camí perimetral i les sortides d’emergència, han d’estar completament aclarits per al pas de persones i vehicles. L’incompliment d’aquest punt serà motiu immediat d’expulsió de la zona d’acampada i de l’esdeveniment.

15. Qualsevol persona que accedeixi a l’acampada està obligada a respectar la convivència i a no pertorbar el descans dels altres. L’Organització es reserva el dret a expulsar a qui realitzi activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites.

16. Utilitza les papereres i punts de recollida d’escombraries per dipositar els residus.

17. L’organització mantindrà netes les zones comunes durant l’esdeveniment. Serà responsabilitat de cada usuari mantenir en condicions d’higiene i salubritat seu espai a la zona d’acampada (llegiu la seva botiga de campanya així com l’espai annex a la mateixa). L’incompliment d’aquest punt serà motiu immediat d’expulsió de la zona d’acampada i de l’esdeveniment.

18. La zona d’acampada s’ocuparà per ordre d’arribada fins a completar l’aforament i de manera organitzada segons les indicacions del personal de l’organització.

19. A les casetes d’organització de l’acampada, en la seva façana principal, ia l’entrada del recinte es disposa de plànols amb els recorreguts d’evacuació, situació de portes d’emergència, situació dels punts de concentració en cas d’emergència i situació d’espais exteriors segurs. Aquesta informació serà pública així mateix en la web.

20. A l’àrea d’acampada està permesa l’entrada de menjar i aigua en ampolles tancades (quantitat il·limitada d’ampolles d’aigua, per persona o grup). Prohibida l’entrada d’alcohol.

21. L’àrea d’acampada comptarà amb lavabos i dutxes.

22. Queda totalment prohibida l’entrada d’animals, vidre, llaunes, elements metàl·lics, martells, ampolles obertes i estris que puguin ser considerats com a perillosos per part de l’organització. Previ registre a l’entrada a la zona d’acampada.

23. Queda terminantment prohibit fer foc i l’ús de “càmping gas” a la zona d’acampada per motius de seguretat i per tal d’evitar qualsevol tipus d’accident entre els acampats. L’incompliment d’aquest apartat serà motiu d’expulsió.

24. Recomanem utilitzar la consigna per als objectes de valor. Per a la seva tranquil·litat i seguretat de les seves pertinences dipositi en aquest espai, efectiu o objectes de valor.

organització no es fa responsable dels robatoris, sostraccions o danys en els estris que puguin patir els campistes

25. L’àrea d’acampada disposarà de taquilles / consigna i recàrrega de mòbils.

26. Es prohibeix tot tipus de venda no autoritzada a l’interior de la zona d’acampada

27. Qualsevol persona que no actuï d’acord amb les normes de convivència normals serà automàticament expulsat de la zona d’acampada i se li negarà l’accés a la resta de zones de l’esdeveniment.

28. L’horari d’obertura de l’acampada serà des de les 09:00 del matí del 8 de juliol fins a les 18:00 del 11 de juliol de 2022

29. El públic podrà ser sotmès a un registre a l’entrada del recinte per tal d’evitar l’entrada d’objectes no autoritzada i substàncies estupefaents.

30. El portador d’aquesta entrada accepta que se li faci un registre, seguint les directrius de Llei d’Espectacles Públics i Seguretat